იურისტი

Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00
ტელეფონი

გთავაზობთ დისტანციურად მაღალ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. კერძოდ, სამართლებრივი დოკუმენტებისა და ხელშეკრულებების, სარჩელის, საჩივრისა და შესაგებლის მომზადებას, მხარესთან მოლაპარაკებას, ასევე ადმინისტრაც ...

თბილისი, თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00
თბილისი
ქალაქი
ტელეფონი

გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში. მაქვს იურისტად მუშაობის არაერთწლიანი გამოცდილება, როგორც სასამართლოში წარმომადგენლობის კუთხით, ასევე იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენის მხრივ (როგორც ხელშეკრულებების შედგე ...

თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00
თბილისი
ქალაქი
ტელეფონი

სასწრაფოდ დაგიბანდებთ თანხას უძრავ ქონებაში გირაოს სახით , გადმოგიფორმებთ უძრავ ქონებას სუფთა ნასყიდობით საჯაროო რეესტრშიი, ყოველთვიურად გადაგიხდით დაგირავებული თანხის შესაბამისად 3 % თანხები 5000$ 10000$ 15000$ 20000$$ 30000$ 40000$ ამ თანხებით და კი ...

თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00
თბილისი
ქალაქი
ტელეფონი

შევადგენ ნებისმიერი ტიპის სამართლებრივ დოკუმენტს - კორპორატიულ ან/და სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას - შრომით ხელშეკრულებეს (ორივე მხარის ინტერესები მაქსიმალურად იქნება დაცული) - განვახორციელებ წარმომადგენლობას ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, ნებისმიე ...

თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00
თბილისი
ქალაქი
ტელეფონი

კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება , სარჩელების და ხელშეკრულებების დაწერა, კონსულტაცია . მოგემსახურებათ კვალიფიციური იურისტი, სამართლის , მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია საქმის სირთულესა და დროზე .დაგვიკავშირდითსარჩელის, შესაგებლის მომზადებასა და წ ...

თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00
თბილისი
ქალაქი
ტელეფონი

�უმჯობესია დაურეკოთ 599 50 55 78 იურიდიული დახმარებისთვის მთელი საქართველოს მაშტაბით როგორ ხდება განქორწინება? რა შემთხვევაში ეზღუდება ქმარს ცოლთან განქორწინება? რისსაფუძველზეხდებაგანქორწინება? რაეტაპებსმოიცავსესპროცესი? თუერთიმხარეართა ...

თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00
თბილისი
ქალაქი
ტელეფონი

იურისტების ჯგუფი გთავაზობთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე, კერძოდ, შრომით-სამართლებრივ, დაზღვევის, საოჯახო და მემკვიდრეობით, სახელშეკრულებო, კანონისმიერ, სანივთო და ვ ...