იურისტი

Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00

გთავაზობთ დისტანციურად მაღალ და კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. კერძოდ, სამართლებრივი დოკუმენტებისა და ხელშეკრულებების, სარჩელის, საჩივრისა და შესაგებლის მომზადებას, მხარესთან მოლაპარაკებას, ასევე ადმინისტრაც ...

ტელეფონი555 626 677
81
თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00

�უმჯობესია დაურეკოთ 599 50 55 78 იურიდიული დახმარებისთვის მთელი საქართველოს მაშტაბით როგორ ხდება განქორწინება? რა შემთხვევაში ეზღუდება ქმარს ცოლთან განქორწინება? რისსაფუძველზეხდებაგანქორწინება? რაეტაპებსმოიცავსესპროცესი? თუერთიმხარეართა ...

ტელეფონი599 505 578
78
თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00

კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება , სარჩელების და ხელშეკრულებების დაწერა, კონსულტაცია . მოგემსახურებათ კვალიფიციური იურისტი, სამართლის , მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია საქმის სირთულესა და დროზე .დაგვიკავშირდითსარჩელის, შესაგებლის მომზადებასა და წ ...

ტელეფონი555 909 345
79
თბილისი
Star 00Star 00Star 00Star 00Star 00

სასწრაფოდ დაგიბანდებთ თანხას უძრავ ქონებაში გირაოს სახით , გადმოგიფორმებთ უძრავ ქონებას სუფთა ნასყიდობით საჯაროო რეესტრშიი, ყოველთვიურად გადაგიხდით დაგირავებული თანხის შესაბამისად 3 % თანხები 5000$ 10000$ 15000$ 20000$$ 30000$ 40000$ ამ თანხებით და კი ...

ტელეფონი591 318 998
80