Star00Star00Star00Star00Star00
ტელეფონი

შეჯვარება დართვა помошь при вязке

შეჯვარება დართვა помошь при вязке
Star00Star00Star00Star00Star00
ტელეფონი

ხვადი 3 წლის ეძებს სუფთა ჯიშის (საბუთებიან) ამერიკულ კოკერ-სპანიელს შესაჯვარებლად. აქვს ყცელანაირი საბუთი საგვატეულო ნუსხა და გამოფენების ჯილდოები :)

დართვა -შეჯვარება
Star00Star00Star00Star00Star00
ტელეფონი

ძაღლების წვრთნა-გეშვა, სოციალიზაცია (ბინაზე მისვლით). ასევე ვამზადებ გამოფენაზე გასაყვანად.

ძაღლების წვრთნა-გეშვა, სოციალიზაცია
Star00Star00Star00Star00Star00
ტელეფონი

აკვარიუმის დამზადება შეკვეთით,მოვლის სერვისი ( аквариумы по заказу и сервис обслуживания аквариумов ) обращаться по номеру 557-31-73-34 Вахтанг

აკვარიუმის დამზადება შეკვეთით,მოვლის სერვისი
Star00Star00Star00Star00Star00
ტელეფონი

ძაღლების გაწვრთნა დაგეშვა და შენახვა. მაღალი დონე-დაბალი ფასი.

ძაღლების გაწვრთნა დაგეშვა და შენახვა
Star00Star00Star00Star00Star00
ტელეფონი

გთავაზობთ ნებისმიერი ჯიშის ძაღლის გაწვრთნის სრულ კურსებს. ზოგადი გაწვრთნის კურსი, დამცავ-საყარაულო სამსახური, სპორტული წვრთნის კურსი, კვალზე გაწვრთნა. 591954477 ალბერტი Предлагаю полный курс дрессировки собак любой породы: общий курс дрессировки ...

ძაღლების მომზადება!